Monday, 17/01/2022 RSS
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức - Sự kiện" rel="dofollow">Tin tức - sự kiện</a>
Ngày 15/10/2021 trường THCS Hoa Hồng Bạch tham gia thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh THCS với 2 dự án thuộc lĩnh vực hành vi. Dự án NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ BẢO TỒN DI TÍCH ĐÌNH ...
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 12/QĐ-HHB 19/08/2019 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC
Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT 13/02/2019 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
Số 01/CL-HHB 22/01/2019 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2009-2024 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2029
173/GDĐT 20/09/2018 Số: 173/GDĐT V/v thống nhất việc quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách trong trường THCS
Thư viện video
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 348
Tháng trước : 193
Năm 2022 : 348
Năm trước : 5.829
Tổng số : 10.875