Wednesday, 07/12/2022 RSS
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức - Sự kiện" rel="dofollow">Tin tức - sự kiện</a>
Ngày 19/11/2022 trường THCS Hoa Hồng Bạch tổ chức kỷ niêm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022, 60 năm truyền thống trường THCS Hồng Châu, 20 năm thành lập trường ...
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/08/2022 KHUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022-2023
Số 12/QĐ-HHB 19/08/2019 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC
Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT 13/02/2019 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
Số 01/CL-HHB 22/01/2019 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2009-2024 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2029
Thư viện video
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Hôm qua : 75
Tháng 12 : 206
Tháng trước : 661
Năm 2022 : 10.006
Năm trước : 5.829
Tổng số : 20.533